x

Zaloguj się

Poczucie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska


URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE W STREFACH EX

Tam, gdzie używane są niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe materiały, względy bezpieczeństwa zabraniają używania narzędzi, które mogą iskrzyć oraz sprzętów, które mogą spowodować niekontrolowany wybuch. Dlatego też opracowano narzędzia oraz sprzęty, które mogą je zastąpić. 

DYREKTYWA ATEX
Od 1 lipca 2003 r. wszystkie produkty do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej muszą być zgodne z dyrektywą 94/9/EC (ATEX95). Stosowanie prostych narzędzi na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, też podlega ograniczeniom. W przestrzeniach zagrożonych wybuchem nie należy stosować narzędzi mogących wytwarzać iskry. Wśród narzędzi, które mogą być źródłem iskier, rozróżnia się narzędzia mogące wytwarzać w czasie stosowania jedynie pojedyncze iskry (śrubokręty, klucze), jak i narzędzia, które mogą wytwarzać w czasie stosowania snop iskier (szlifierki, piły). Na stanowiskach pracy, na których występują strefy 0 lub 20, nie są dopuszczone żadne narzędzia mogące wytwarzać iskry. Obowiązuje też dyrektywa ATEX137, określająca wymogi bezpieczeństwa związane ze stanowiskami pracy w strefach zagrożonych wybuchem. To równocześnie powód wzrostu zainteresowania nieiskrzącymi narzędziami ręcznymi na rynku. Chodzi o to, by takie stanowiska pracy wyposażać w atestowane bezpieczne narzędzia. Powszechne używanie narzędzi nieiskrzących wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie wybuchem, powinno się przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmach produkcyjnych.

NARZĘDZIA NIEISKRZĄCE
Jeśli chodzi o narzędzia to trzeba w tym wypadku pogodzić dwa przeciwstawne wymagania – z jednej strony narzędzia nieiskrzące powinny być zbudowane z materiału o możliwie jak najniższej twardości w stosunku do twardości materiału obrabianego, ale takie miękkie narzędzie ma z natury dużo niższą trwałość, co szczególnie uwidacznia się w przypadku obróbki mechanicznej.

Obecnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych stopów uzyskujemy dobre parametry użytkowe przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. Narzędzia z nich wykonane mają podstawową cechę, czyli nieiskrzenie, i dodatkowo są antymagnetyczne. Również często są odporne na korozję w tym na działanie wody morskiej. Narzędzia takie są wykonane z różnych stopów, z których najpopularniejsze to stopy miedzi. Różnorodność narzędzi wykonanych z tego typu materiałów jest bardzo duża – od łopat do zbierania łatwopalnych cieczy przez klucze różnego typu i rodzaju, piłki, szczotki, tarcze druciane, nożyce, tarcze szlifierskie. Praktycznie każde narzędzie ręczne ma swój odpowiednik w wykonaniu nieiskrzącym.

Ta strona powstała po to, aby w jednym miejscu zawrzeć wszystkie ważne informacje na temat pracy zgodnie z ATEX oraz przedstawić dostępne w naszej ofercie produkty do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem. Masz pewność, że narzędzia i sprzęt, który znajdziesz na stronie wszystkoex.pl jest w wersji nieiskrzącej i możesz ze spokojem stosować go w miejscach, które wymagają specjalistycznych środkach.

Zobacz narzędzia nieskrzące, jaki posiadamy w naszje ofercie. KLIKNIJ.

URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE W STREFACH EX

Dyrektywy ATEX stawiają teraz przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania wybuchowych atmosfer zawierających gazy, pary, mgły lub pyły. 

Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w takich warunkach muszą posiadać dopuszczenie ATEX, potwierdzające, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w potencjalne wybuchowych atmosferach, także w razie awarii takiego urządzenia.

Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

  •  charakterystyka atmosfery zagrożonej wybuchem (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa) 
  •  ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania 
  •  czas trwania wykonywania zadania 
  •  warunki (np. wilgoć, trudny teren). 
TYPY URZĄDZEŃ

Różnorodne rodzaje prac wykonywanych w przestrzeniach o ograniczonym dostępie będą wymagały stosowania różnego oświetlenia. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór przenośnych i tymczasowych urządzeń oświetleniowych ATEX. Są to:

Latarki osobiste - najczęściej spotykane urządzenia i najtańsza forma przenośnego oświetlenia Ex. Często spotykane jako oświetlenie osobiste, przeznaczone do prostych prac kontrolno-konserwacyjnych. Latarki są zwykle zasilane za pomocą baterii, ale coraz popularniejsze jest zasilanie akumulatorowe.

Latarki inspekcyjne - lampy ręczne Ex mają zwykle większą moc niż bezpieczne latarki. Są zwykle zasilane za pomocą akumulatorów, ale występują też w wersjach zasilanych bateriami. Znajdują stosowanie także głównie w kontroli i konserwacji.

Minilatarki - coraz częściej stosowane dzięki większej dostępności i wygodnym, niewielkim wymiarom; idealne do drobnych kontroli wizualnych. W wielu z nich jako źródło światła stosuje się żarówki, ale coraz częściej pojawiają się wersje LED. Minilatarki są prawie wyłącznie zasilane bateriami.

Latarki czołowe - idealne do prac wymagających całkowicie wolnych rąk, przydatne w konserwacji, ale mogą mieć ograniczone zastosowanie. Oryginalne latarki czołowe Ex zbudowano na bazie lamp górniczych mocowanych na kaskach. Nowsze produkty mają mniejsze wymiary i są lżejsze, bez akumulatorów zawieszonych na pasku, ale często mają mniejszą moc świetlną i krótszy czas pracy niż ich wzorzec.

Lampy robocze - zapewniają wyższy poziom oświetlenia niż urządzenia przenośne, ale są większe i dużo cięższe. Lampy robocze są zwykle stosowane jako oświetlenie tymczasowe i idealnie nadają się do prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie, piaskowanie oraz malowanie zbiorników, lub do ogólnego świetlania miejsca prac konserwacyjnych z wewnątrz lub z zewnątrz. Lampy robocze ATEX mogą mieć zasilanie akumulatorowe, sieciowe lub posiadać generatory turbinowe na sprężone powietrze. 

Zobacz latarki dostępne w naszej ofercie. KLIKNIJ!